ти в автономному режимі
S : SOC : L
S : S : LSOC :
S : LSOC :
S : SOC : L
S : S : LSOC :
S : LSOC :
S : LSOC :
S : S : LSOC :
S : LSOC :